Començar a treballar

  • Consulta l’apartat #03 “Com començar” a Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat #20 Consells essencials (Dipòsit Digital de la UB–pdf-)
  • Pluja d’idees” (Brainstorm) podem anar apuntant de forma desordenada tot allò que en passa pel cap en qualsevol momemt, i que ens pot ser útil per al nostre TR. Després ho aprofitarem o no, però es part del procés d’elaboració, i és interessant recollir també els camins abandonats.