Calendari

 • Consulta l’apartat #02 SABER PLANIFICAR LA FEINA I GESTIONAR BÉ EL TEMPS” a Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat #20 Consells essencials (Dipòsit Digital de la UB–pdf-)
 • Consulta el calendari determinat pel centre
 • Estableix un calendari amb el teu tutor per fixar unes dates de lliurament del Tr en diferents fases. Una proposta podria ser la següent:
  • Maig – Juny (abans final de curs 1r de Batx:
   • elecció tema, estructura i metodologia,  objectius…
  • Primera quinzena de setembre:
   • portada: esborrany amb el títol, informació que incloureu i format
   • índex: esborrany amb tots els apartats fixos que tindrà el treball i els possibles subapartats. (interessa veure el format que fareu servir)
   • introducció: és interessant que comenceu a redactar-la ja. Us ajudarà el que diu el guió del TR. La redacció definitiva arribarà gairebé al final del procés, però s’ha de començar al principi perquè facilita tenir les idees més clares.
   • Apartats i subapartats: conforme aneu elaborant apartats, els hauríeu de passar perquè els revisi el tutor, des d’el punt de vista del contingut i de la forma
   • Bibliografia, webgrafia: per veure des del principi com registreu les fonts d’informació que feu servir: llibres, pàgines web, revistes, pel·lícules, documentals…; consulteu el guió.
   • Citacions, imatges: heu de respectar les convencions formals, i és important veure des del principi com les incloureu al treball.
   • un esborrany del format que fareu servir: tipus de lletra dels títols, dels subtítols, del text, de les citacions…; marges, encapçalament, peu de pàgina, numeració…
  • Primer trimestre
   • Presentació de material de forma constant : correus, trobades amb el tutor, compliment dels el terminis acordats pel centre.