Motivació personal

En primera persona, la motivació personal no s’ha de confondre amb la justificació científica del treball